Viestinnän kehittäminen Sosiaalityön tutkimuksen seuran tavoitteena vuonna 2019

Kolumni 3/2019 | 8.3.2019

Sosiaalityön tutkimuksen seuran keskeinen tehtävä toteutuu viestinnän kautta.  Julkisen vaikutustoiminnan lisäksi seura tarjoaa jäsenilleen foorumin, jossa on mahdollisuus keskustella sosiaalityön tutkimukseen liittyvistä asioita. Sosiaalityön tutkimuksen edellytyksiin vaikuttaminen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja vahvistaminen edellyttävät viestintämahdollisuuksien ja -kanavien pohdintaa. Viestintäympäristö muuttuu näiden osalta entistä nopeammin ja haastaa myös tutkimuksen seuraa seuraamaan tässä tapahtuvia muutoksia.

Seura jatkaa viestintänsä kehittämistä ja pyrkii tätä kautta ylläpitämään ja lisäämään toimintansa näkyvyyttä sosiaalityön tutkimuksen keskeisenä toimijana. Kaikessa viestinnässä tavoitteena on edistää sosiaalityön tutkimusta sekä sen näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Kuluvalla toimintakaudella on keskeistä kansallisen yhteistyön lisäksi pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen.

Viestinnän kehittämisen kohteena ovat seuran kaikki toimintarakenteet, niin hallituksen sisäinen kuin ulkopuolelle kohdentuva viestintä. Jäsenistön sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavat ovat sähköposti, nettisivut ja sosiaalinen media. Seuran uudistetut nettisivut (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) avattiin vuoden 2018 alussa.  Sosiaalinen media on kuitenkin seuran pääasiallinen tiedottamisen kanava, jolla viestitään mm. sosiaalityön ja sen lähitieteiden tutkimuksesta sekä seuran ajankohtaisista asioista.  Niitä seuraavat myös henkilöt, jotka eivät ole seuran jäseniä. Ei ole turhaan sanottu, että sosiaalinen media toimii seuran ikkunana ulospäin. Mitä isompi ikkuna sitä enemmän siitä näkee. Tämä edellyttää, että sosiaalisen median tiedotuksen tulee olla aktiivista, ajantasaista ja asianmukaisesti toteutettua.

 

Seuran näkyvyys on viime vuosina lisääntynyt sosiaalisessa mediassa, ja sen ”ilmatilan herruuden hallintaan ” osallistuminen on Sosiaalityön tutkimusseuran tavoitteiden toteuttamisen osalta yksi seuran vetovastuussa olevien perustehtävistä.  Seurassa tulee arvioida vuosittain, mitkä ovat relevanteimmat ja parhaiten myös potentiaalisia jäseniä tavoittavat some-kanavat, ja siirtyä tarvittaessa uusiin some-ympäristöihin. Sosiaalisen median käyttö ja sen osaamisen hallinta on koettu niin tärkeäksi, että seura tarjoaa viestintäkoulutusta viestinnästä vastuuta kantaville. Tämä koskee lähinnä viestinnästä vastaavaa sihteeriä, puheenjohtajistoa ja mahdollisuuksien mukaan myös hallituksen jäseniä.  Keskustelun käyminen sosiaalisessa mediassa ei luonnollisestikaan ole yksittäisten toimijoiden vastuulla, mutta sen herättämiseen ja siihen reagoimiseen täytyy keskeisillä toimijoilla olla valmiuksia. Uusien viestintäkanavien haltuunotto ei tapahdu välttämättä ihan hetkessä eikä ilman apua.  Tänäkin vuonna monet tärkeät, ajassa liikkuvat sosiaalityötä koskevat teemat olisi hyvä nostaa yhteisille foorumeille. Näitä aiheita ovat esimerkiksi yliopistojen rakenteelliset muutokset, jotka vaikuttavat suoraan sosiaalialan koulutukseen ja tutkimukseen. Toinen asia on maakunta- ja SOTE-uudistuksien vaikutukset sosiaalityöhön. Tätä kirjoittaessani YLE uutisoi paraikaa jälkimmäisen kaatumisesta. Asia, joka vaikuttaa myös sosiaalityön kenttään. SOTE-uudistuksen kymmenen vuoden valmisteluprosessin aikana monet tahot olisivat toivoneet sosiaalialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten äänekkäämpää osallistumista ja näkyvyyttä, johon some-kanavat olisivat tarjonneet mahdollisuuden.

 

Nyt alkaneen uuden toimintakauden tavoitteena on siis ylläpitää edellisen hallituksen aloittamaa ansiokasta viestinnän kehittämistyötä ja aktiivista tutkimustiedon levittämistä ja saatavuutta jäsenistölle sekä muille kiinnostuneille. Lisäksi huomiota kiinnitetään seuran toiminnan tunnetuksi tekemiseen ja jäsenrekrytointiin.

Viestinnän vuorovaikutteisuutta toteutetaan viestimällä sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivujen (Sosiaalityön tutkimuksen seura) ja Twitterin (@sostyontutkimus) avulla sekä erillisin tapahtumasivustoin (esim. Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019).

 

Tarja Orjasniemi

​Puheenjohtaja

​Sosiaalityön tutkimuksen seura


Kategoriat: Ajankohtaista, Kolumni

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

XXII Sosiaalityön tutkimuksen päivät

 

Hyvinvointi 2020

13.-14.2.2020 Kuopio, Itä-Suomen yliopisto