Kirjoittajakutsu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaan 2023 Sosiaalityö poikkeusoloissa, katastrofeissa ja kriiseissä

Toimittajat: Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto | 4.8.2021

Kirjoittajakutsu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaan 2023 Sosiaalityö poikkeusoloissa, katastrofeissa ja kriiseissä

Toimittajat: Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto

Poikkeusolot, kriisit ja katastrofit ovat sosiaalityössä arkipäivää. Vuosikirjassa poikkeusolot, kriisit ja katastrofit ymmärretään laajasti. Ne voivat sisältää muun muassa globaalit pandemiat ja muut terveysuhat, ilmastomuutoksen, luonnon- ja ydinkatastrofit, humanitaariset kriisit, muuttoliikkeet ja kansainvaellukset, demokratian kriisin ja yhteiskuntajärjestystä horjuttavan liikehdinnän. Palveluissa ja palvelujärjestelmissä kohdataan monia, isompia ja pienempiä kriisitilanteita. Myös yksilön, perheiden ja yhteisöjen arjessa todentuu erilaisia poikkeusoloja ja kriisejä, joista äärimmäisiä ovat esimerkiksi surmateot ja itsemurhat. Kaikissa edellä kuvatuissa tilanteissa on toimittava poikkeuksellisella tavalla ja löydettävä uusia ratkaisuja. Kirjassa kysytään muun muassa seuraavaa: millaisia poikkeusoloja, katastrofeja ja kriisejä sosiaalityössä kohdataan? Millaisena ne näyttäytyvät eri osapuolille? Kuinka poikkeusolot, katastrofit ja kriisit kytkeytyvät ihmisoikeus-, tasa- ja eriarvokysymyksiin? Mitä poikkeusolosuhteissa toimiminen ja niissä selviytyminen edellyttää?


Vuosikirja on vertaisarvioiduista erillisartikkeleista muodostuva suomenkielinen oppi- ja tietokirja, joka soveltuu resurssiksi sosiaalityön tutkimukseen, opetukseen ja käytäntöjen kehittämiseen, mutta sillä on relevanssia myös suuren yleisön näkökulmasta. Teokseen toivotaan tekstejä, joissa avataan asiakkaiden toimijuutta ja kokemuksia sekä sosiaalityön roolia, tehtävää ja toimintaa poikkeusoloissa, katastrofeissa ja kriiseissä sekä niissä vaadittavaa osaamista. Keskeisellä sijalla ovat myös tekstit, joissa eritellään sitä, miten poikkeusolot, katastrofit ja kriisit määrittyvät asiakkaiden, työntekijöiden, palvelujärjestelmän ja eri verkostotoimijoiden näkökulmasta. Tärkeässä asemassa ovat myös ilmiön teoreettiset, käsitteelliset ja diskursiiviset analyysit, jotka lisäävät ymmärrystä kyseisestä ilmiökentästä.


Artikkeliehdotuksista lähetetään abstrakti toimittajille 1.9.2021 mennessä. Abstraktin pituus on enintään 300 sanaa ja sen tulee sisältää seuraavat kohdat: artikkelin tutkimuskysymys, aineisto, menetelmä ja (alustavat) tulokset. Kirjaan tulevien artikkelien pituus on max 8 000 sanaa. Artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn ennen julkaisupäätöstä.


Vuosikirjan aikataulusuunnitelma:

  • Abstraktit toimittajille 1.9.2021 mennessä
  • Kirjaan tulevien artikkeleiden valinta syyskuussa 2021
  • Ensimmäinen käsikirjoitusversio (max 8000 sanaa valmiissa artikkelissa) toimittajille 1.12.2021
  • Kirjoittajatapaaminen 17.12.2021
  • Artikkelikäsikirjoitukset valmiit helmikuun alkuun 2022 mennessä
  • Referee-arvioinnit maalis-toukokuu 2022
  • Valmiit artikkelit 30.6.2022 mennessä
  • Tekstien toimitustyö ja tekninen viimeistely lokakuun puoliväliin 2022 mennessä
  • Kustantajan toimitustyö, taitto ja painaminen tammikuu 2023 mennessä
  • Vuosikirjan julkistaminen helmikuussa 2023 Sosiaalityön tutkimuksen päivillä

Kirjoittajatapaamisista aiheutuvat matkakulut pyritään järjestämään kirjoittajien taustaorganisaatioiden kautta. Lisäksi tarvittaessa mahdollistetaan osallistuminen tapaamisiin etäyhteyden kautta.

Toimittajien yhteystiedot:
Suvi Raitakari (suvi.raitakari@tuni.fi), Timo Harrikari (timo.harrikari@ulapland.fi), Marja Hekkala (marja.hekkala@tuni.fi) & Minna Kivipelto (minna.kivipelto@thl.fi)


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!